Historie

Ústav lékařské kosmetiky je bezesporu zařízení s nejdelší tradicí, neboť bylo založeno již v roce 1958 jako první specializované pracoviště v Československu, které na klinické úrovni bylo zaměřeno na komplexní péči o vzhled, zdraví, krásu a v návaznosti na kosmetologii a dermatologii pak rozvíjelo nový směr estetické medicíny.

Ústav byl ve své době naprostý unikát a neměl svou koncepcí a zaměřením srovnatelnou konkurenci jak v Československu, tak v zemích východního bloku.

S Ústavem lékařské kosmetiky spojila svou profesionální kariéru řada odborníků jako doc. MUDr. o. Feřtek, prim. MUDr. k. Fahoun, doc. MUDr. J. Měšťák a řada dalších.

Velkou změnu pro ÚLK přinesl rok 1996, kdy vzhledem k rekonstrukci paláce Adria (Jungmannovo náměstí) se stala novým sídlem ÚLK budova kláštera areálu Emauzy. ÚLK je nyní nestátním zdravotnickým zařízením, které si stále zachovává svou výjimečnost nabídkou komplexní péče. V historických prostorách Emauzy i dnes nabízíme svým klientům veškeré novinky estetické medicíny na špičkové úrovni.

 
© Ústav lékařství a kosmetiky
Developed by MEDIA FACTORY a.s.
 
 
 
Ústav lékařské kosmetiky
úvod novinky historie služby ceníky naši odborníci foto aktivity GDPR kontakt